Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32: від заснування до сьогодення

    Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Херсонської міської ради розпочала своє функціонування та діяльність у 1959 році. За 60 років розвитку навчальний заклад зберіг стійку позитивну динаміку мережі класів та учнів, вдалося оновити колектив вчителів і продовжити якісну реалізацію основних освітніх та виховних завдань, визначених Державними стандартами та основними нормативними документами, якими керується школа у своїй діяльності.

За роки свого функціонування адміністрація школи та її трудовий колектив завжди дотримувалися та дотримується однією важливої істини: школа не місце перебування дорослих і дітей, а особлива складова життя, покликана через співпрацю батьків, вчителів, громадськості навчити дітей, вчителів поводити себе в оточенні, використовувати набуті знання та досвід на радість людям та для гармонії світу.

Провідними напрямками іміджу школи є пропагування своїх здобутків перед громадськістю та формування позитивного ставлення загалу, комфортність шкільного середовища, сприятливий мікроклімат, конкурентоспроможність випускників.

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Отже розвиток школи повністю підпорядкований освітній меті навчання в школі – виявленню здібностей кожного вихованця, всебічного розвитку її здібностей, формуванню фізично-розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно – спроможної особистості. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження,

самореалізації особистості. Школа повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання.

Проблема , над якою працює педагогічний колектив школи, «Навчально-виховне середовище школи як фактор соціалізації учнів»  повністю відповідає завданням сьогодення щодо отримання учнями якісної освіти в середній школі. Для реалізації основних завдань Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховання свідомого громадянина України навчально-виховний процес в школі будується на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи соціальної служби, науково обґрунтованого діагностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму; на основі забезпечення гармонійного розвитку та виховання загальнолюдських цінностей, формування базової культури учнів, зміцнення духовного, психічного, фізичного здоров’я, наданні допомоги у саморозвитку кожного школяра. Міцні зв’язки школи з дошкільними, позашкільними закладами дають змогу створити і розвивати єдиний педагогічний комплекс, здійснювати багатопрофільність та різнорівневість  навчання, розробляти і відбирати найбільш ефективні технології навчання.

 Е Т А П И    С Т А Н О В Л Е Н Н Я

ХЕРСОНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ  

І-ІІІ   СТУПЕНІВ  № 32

 В 1959 році на мальовничих схилах Дніпра, незаселених і необжитих , була побудована і відкрита середня школа № 32. Своїм виникненням школа зобов’язана Уманському Миколі Ігнатовичу , який в ті роки завідував транспортом у місті Херсоні.img1

1970 рік – запровадження кабінетної системи, гуманізація відносин «учитель-учень»

1979 рік – переобладнання шкільних коридорів на підсобних приміщень, впровадження в практику роботи досвіду О.В.Сухомлинського

1984  рікоблаштування майстерень школи, переобладнання їдальні, запровадження навчання 6-річок

1986 – 2001 роки – впровадження медико-біологічного профілю

1997 рік. До школи приєднано окремий корпус І-го ступеня (1-4 класи).         

1998 рік. Відкрито морські класи спільно з Херсонським мореходним училищем. Загальна кількість учнів виросла до 1500 чоловік.

2000 рік – початкова школа розпочала навчання дітей з 6 років.

2001 рік – започаткований 12-річний термін навчання у школі та дванадцатибальна система оцінювання.

2002 рік – створення дитячого хореографічного колективу «Пелина Скіфії»

2003 рік – створення ради учнівського самоврядування «Епіцентр» та шкільної газети «12 балів»

01.12.2004р. – назва школи змінена на Херсонську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №32 Херсонської міської ради

2004-2005 роки – запровадження профілю українська філологія

2006 рік. Запровадження фізико-математичного профілю навчання.

2009 рік – дитячому хореографічному колективу «Перлина Скіфії» присвоєне звання «Зразковий».

2010 рік – введення в експлуатацію автономного джерела опалення

2010-2014 роки – модернізація приміщень школи (заміна 121 вікна на металопластикові, 80% дошок, кришок парт і стільців замінено на нові).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ДИРЕКТОРИ   ШКОЛИ

        

Касьяненко Ігор Григорович. Касьяненко І.Г.

Працював директором школи №32 з 1959 по 1961 рік

та з 1973 по 1979 рік,

з 1979 по 1982 – завуч школи.

          Викладав математику на високому професійному рівні.

Відкрив новобудову школи №32 та впроваджував гуманізацію відносин «Учитель – учень».

Риси характеру: дуже чуйний, чесний, правдивий, комунікабельний, безмежно відповідальний до виконання службових обов’язків.

Був зразком для підлеглих, користувався безперечним авторитетом серед вчителів школи, міста та області. Постійно проявляв піклування про побут вчителів та відзначення їх результатів роботи державними нагородами.

Ковальов Петро Петрович.

ковальов П.П. Працював директором школи з 1961 по 1973 рік.

         Викладав історію.

         Запровадив кабінетну систему, музеї, вивчав та впроваджував у практику роботи вчителів, передових педагогів, досвід Сухомлинського В.О. та Шаталова В.Ф. тощо.

Риси характеру: вимогливий до вчителів та учнів, творчий, наполегливий, рішучий.

Систематично здійснював контроль за діяльністю кожного члена педколективу і учнів, домагався бездоганного виконання внутрішкільного режиму.

 

 Солдатська Галина Іванівна.

Солдатська Г.І. Працювала директором школи з 1979 по 1982 рік.

         Викладала українську мову та літературу.

         Продовжила роботу по обладнанню кабінетів технічними засобами навчання та сприяла перепідготовці кадрів по використанню ТЗН на уроках та позакласних заходах.

Риси характеру: комунікабельна, весела, жартівлива, творча, трудолюбива. Вимоглива, тримала дисципліну в педагогічному колективі, сміливо впроваджувала педагогічні новини в практику роботи вчителів.

Обладнала подвір’я школи, переобладнала шкільні коридори та підсобні приміщення (препараторські), бібліотеку.

Трєскунова Валентина Олександрівна.

Трєскунова В.О.Працювала директором школи з 1984 по 1986 рік.

         Викладала математику.

         Запровадила навчання дітей 6-річного віку.

Риси характеру: високопрофесійна, трудолюбива, доброзичлива, чуйна, чесна, порядна.В роботі з педколективом, батьками, учнями завжди була толерантною, врівноваженою, розсудливою і цим сприяла створенню в школі теплого, позитивного мікроклімату.

Сприяла побудові стадіону, майданчику для військової підготовки, переобладнано їдальню, приміщення, вечірню школу №19 передано школі №32 і переобладнано в майстерні для уроків трудового навчання.

 

 Яцина Богдан Васильович.

Яцина Б.В.

 Працював директором школи з 1986 по 2001 рік.

         Викладав фізику в 7-10 класах.

         Риси характеру: порядний, тактовний, ввічливий, демократичний, відкритий, принциповий.

Запровадив профільне навчання, а саме медико-біологічний профіль на основі договору між школою та базовим медичним коледжем з 1994 року; морські класи спільно з Херсонським морехідним училищем. До корпусу школи по вул.Перекопській, 165 рішенням Херсонського міськвиконкому з 1997 року доданий окремий корпус школи І ступеня по вул.Перекопській, 171б (колишня будівля дитсадка №9 ХБК).

 Педченко Володимир Васильович

фото педченко 2 Працює директором школи з 2002 року

         Викладає українську мову та літературу.

2003 рік – встановлені 8 сучасних комп’ютерів

2006 рік – запроваджений філологічний профіль навчання

2007 рік – запроваджений фізико-математичний профіль навчання

2009 рік – побудоване автономне джерело опалення (міні-       котельня).

2012-2013 – оновлена матеріально-технічна база школи (31 сучасна дошка,  112 металопластикових вікон, капітальний ремонт їдальні І ступеня, 10 ноутбуків).

У роботі з колективом школи дотримується принципу гуманізації відносин.

 

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ

Голікова Ганна – ведуча телеканалу «Скіфія»;

– Кабанов Олександр – київський журналіст і поет, лауреат Міжнародної премії ім.Ю.Долгорукого;

– Кондакова Ірина – кандидат технічних наук, інститут ядерної фізики;

– Полєвіков Ігор – директор музичної школи №3;

– Рехліцька Алла – доцент, заслужений працівник культури, завідувач кафедри класичної хореографії та методики викладання ХДУ;

– Целінко Олександр – заслужений артист України та Російської Федерації;

– Кузнецова Оксана – заступник директора дизайн-ліцею;

– Бунчук Олексій – директор школи №37;

– Свинаренко Ірина – директор Центру позашкільної роботи;

– Дьомін Юрій – доктор юридичних наук, в свій час самий молодий генерал в

Україні;

– Асламова Тетяна Адамівна – викладач КЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

         Педагогічний колектив та його досягнення

 1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

2. Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов’язків,

визначених у посадових інструкціях.

3. Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особистостями.

4. Крім виконання соціального замовлення на надання обов’язкової середньої освіти, учитель має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної педагогічної діяльності.

 Якісну освіту, систематичну виховну роботу забезпечує педколектив із 70 педагогічних працівників.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 32 педагога, І категорію – 19 педагогів,  звання «Старший учитель» – 8 педагогів, звання »Вчитель-методист» – 5 педагогів

Нагороди педагогічного колективу:

  • Нагороджені Знаком «Відмінник освіти» -3
  • Нагороджені Грамотою Міністерства Освіти і науки України -10
  • Нагороджені Грамотою управління освіти і науки ОДА  – 18
  • Нагороджені Грамотою управління освіти і науки Херсонської міської ради – 21

Вчителі школи мають свої розробки на сайті «Урок онлайн», творчі здобутки на сайті журналу «Дніпро» (клуб поезії), портфоліо власної діяльності.

Педагогічні працівники на порозі школи
Педагогічні працівники на порозі школи

вчитель світової літератури Руденко Т.В. з учнями

вчитель світової літератури Руденко Т.В. з учнями

вчитель фізики Семерфельд О.М. з учнями
вчитель фізики Семерфельд О.М. з учнями
вчитель англійської мови Бунчук Н.А. на уроці
вчитель англійської мови Бунчук Н.А. на уроці
вчитель фізичної культури Хомич І.Г. на уроці у спортивній залі
вчитель фізичної культури Хомич І.Г. на уроці у спортивній залі
вчитель трудового навчання Кільницький В.П. з учнями
вчитель трудового навчання Кільницький В.П. з учнями
вчитель трудового навчання Уварова Н.В. на уроці
вчитель трудового навчання Уварова Н.В. на уроці
вчитель хімії та біології Гуменна Н.А. з учнями
вчитель хімії та біології Гуменна Н.А. з учнями
вчитель історії Думік Л.О. з ученицею-лауреатом МАН Сафоновою А.
вчитель історії Думік Л.О. з ученицею-лауреатом МАН Сафоновою А.
вчитель української мови та літератури Гаврилюк Л.В. на уроці
вчитель української мови та літератури Гаврилюк Л.В. на уроці
вчитель німецької мови Гордієнко Є.С. на уроці
вчитель німецької мови Гордієнко Є.С. на уроці
вчитель історії Сєдін О.О. на уроці
вчитель історії Сєдін О.О. на уроці

     

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є методичні об’єднання та методична рада школи. Воно займається удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямовує роботу на забезпечення потреб вчителя, надає їм реальну допомогу.

Діяльність методичних об’єднань направлена на всебічну підтримку і демонстрацію позитивних здобутків, стимулювання творчості як вчителів, так і учнів.

        Організаційно-педагогічну модель закладу складають:

– МО гуманітарного циклу, природничо-математичного

– Мо вчителів художньо-естетичного циклу

– МО вчителів фізкультури

– творча група,

– МО вчителів 1-4 класів,

– МО класних керівників 1-11 класів

– соціально-психологічна служба,

– медична служба;

– Інформаційно-методична служба.

         Вчителі школи співпрацюють з науковцями ХДУ, Херсонського аграрного університету, КЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Наслідком цієї роботи є навчально-методичні рекомендації, посібники, статті.

на фото: вчителі початкових класів
на фото: вчителі початкових класів

 

на фото: заступники директора Потапова Г.Б.,Недєлкова О.Г. , вчителі Руденко Л.Б., Гаврилюк Л.В., Думік Л.О., Денісова Ю.П.,
на фото: заступники директора Потапова Г.Б.,Недєлкова О.Г. , вчителі Руденко Л.Б., Гаврилюк Л.В., Думік Л.О., Денісова Ю.П.,

 

на фото вчителі Мальцева Т.І., Борисова В.К., Галицька Н.Є., Семерфельд О.М., Олейнікова Г.М., Худякова С.С.
на фото вчителі Мальцева Т.І., Борисова В.К., Галицька Н.Є., Семерфельд О.М., Олейнікова Г.М., Худякова С.С.

 

на фото вчителі Несіна І.С., Уварова Н.В., заступник директора Микитас М.В.
на фото вчителі Несіна І.С., Уварова Н.В., заступник директора Микитас М.В.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої, фізично розвинутої творчо мислячої, конкурентно – спроможної особистості – громадянина України.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Є:

– Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.

– Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

– Формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя.

– Виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості.

– Розробка і впровадження здоров’язберігаючих технологій.

– Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату,

здоров’язберігаючого освітнього простору.

– Співпраця колективу школи з батьками і громадськістю направлена на збереження і

зміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.

– Здійснення профільного навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю

 

О Р Г А Н І З А Ц І Я  НА В Ч А Л Ь Н О – В И Х О В Н О Г О  П Р О Ц Е С У

1. Школа працює за робочим навчальним планом, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України.

 2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. Поглиблена допрофільна підготовка забезпечується вивченням курсів за вибором, факультативів, роботою в гуртках,

4. Структура навчального року – семестрова. Тижневий режим роботи регламентується розкладом занять.

5. Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових навчальних планів МОН України.

6. Запроваджене поглиблене вивчення предметів (математика – 8-В, 9-Б клас, українська мова – 8-Г, 9-А клас)

7. Запроваджене профільне навчання: математичний профіль – 10-Б,11-Б класи; філологічний профіль (українська філологія) – 10-А, 11-А.

8. Запроваджені додаткові освітні послуги для учнів 1-4 класів (групи продовженого дня)

УМОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Питання формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя є пріоритетним

напрямком діяльності педагогічного колективу, учнівського самоврядування та медико-педагогічної служби.

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу

передбачено:

– дотримання вимог державних органів санітарно – епідеміологічного контролю

відповідно до чинного законодавства;

– організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; однозмінний

робочий тиждень з групою продовженого дня для школи І ступеня;

– введення стабільного рухового режиму учнів  для підтримання стабільної рухової активності школярів;

включає щоденну ранкову гімнастику, уроки фізкультури;

заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви;

– організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров’я дітей і вчителів.

3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров’я учнів закладу є контроль за станом здоров’я під наглядом шкільної медичної служби, здійснення профілактики та діагностики захворювань, проведення щеплень.

 Рисунок5

фізкультхвилинка
фізкультхвилинка

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

– Розробка комплексів гімнастики (гігієнічної, ранкової, дихальної, зорової)

– Підбір літератури,

– Розробка рухливих перерв,

– Тренінги,

– розробка комплексу загартування

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

– медико-діагностична робота;

– робота кабінету психологічного розвантаження;

– ведення листів здоров’я;

– аналіз та корекція психологічного стану дітей.

ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАСОБИ:

– щорічні медичні огляди;

– спортивні секції: волейбол, туризм, спортивні танці ,шахи, шашки;

– здоров`язберігаючі проекти;

Важливе значення в оздоровленні дітей відіграє збалансоване гаряче харчування.

Всього гарячим харчуванням охоплено 65 % учнів.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ:

– постійна просвітницька , організаційно-методична робота по пропаганді здорового способу життя, культури здоров’я учнів школи, в інших освітніх закладах, установах;

– перетворення навчального закладу в центр культури здоров’я та здорового способу життя на мікрорайоні школи;

–  проведення учнівських акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя молоді, профілактику паління, алкоголізму, наркоманії;

 – залучення батьківської громадськості до роботи з пропаганди здорового способу життя, проведення спільних з учнями заходів з фізичної культури;

– організація батьківської освіти з питань виховання здорової дитини в сім’ї;

– організація та проведення систематичного інформаційно-діагностичного обстеження учнів та вчителів;

– листи здоров’я кожного учня;

– створення банку даних здоров’я школярів та моніторингу здоров’я;

– систематичне проведення масових спортивно-оздоровчих заходів;

– максимальне використання оздоровчих можливостей прогулянок на свіжому повітрі;

– систематичне проведення нарад з інформацією про роботу школи щодо формування у учнів активної мотивації на здоровий спосіб життя;

– Виховання інтелектуально розвиненої особистості, здатної вести здоровий спосіб життя, формувати свій життєвий досвід на основі правової культури, духовно-моральних, національних та загальнолюдських цінностей.

Для досягнення мети педколектив використовує комплексний підхід до формування здорового способу життя із визначенням психічного, фізичного, емоційного та соціального здоров’я учнів, спрямовує свою діяльність на оптимальне використання ресурсів особистості кожного учня у різних сферах його діяльності – навчальній, оздоровчій, трудовій, культурно-розважальній.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

1. Створення виховного середовища для формування у учнів досвіду дотримання здорового способу життя.

2. Створення умов для самореалізації особистості учнів в межах учнівського

самоврядування.

3. Створення умов для формування взаємодовіри між всіма суб’єктами навчально-

виховного процесу – вчителями, батьками, учнями, місцевою громадою.

4. Створення умов для виховання гідних громадян України.

5. Організація життєдіяльності учнівського та педагогічного колективів з позицій

здорового способу життя.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

– формування стійкої мотивації здорового способу життя;

– громадське виховання;

– національно-патріотичне виховання;

– правове виховання;

– фізичне виховання;

– художньо-естетичне виховання;

– трудове виховання;

– екологічне виховання;

– родинно-сімейне виховання;

– розвиток учнівського самоврядування

 

МАСОВІ ТРАДИЦІЙНІ ЗАХОДИ:

– козацькі забави;

– спортивні свята та змагання;

– турпоходи;

– сімейні спортивні змагання «Здорова родина – здорова дитина»;

– щомісячні Дні здоров’я в школі;

– шкільний оздоровчий табір «Ритм».

 

СИСТЕМА ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ

–  формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування;

– створення умов для особистісного розвитку учнів, їх адаптації у суспільстві, професійного самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;

– забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

– формування національної самосвідомості і людської гідності;

– формування політичної та правової культури, усвідомлення взаємозв’язку між

індивідуальними правами та свободами і громадською відповідальністю;

– виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;

– утвердження принципів загальнолюдської моралі;

– надання необхідних знань щодо формування вмінь та навичок індивідуального розвитку особистості;

– розвиток вмінь самостійного долання життєвих труднощів, узагальнення життєвого досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим;

– збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури здорового способу життя;

– сприяння усвідомленню учнями самоцінності та індивідуальності кожної особистості;

– формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної спадщини українського народу і своєї родини.

С Т Р А Т Е Г І Ч Н І  З А В Д А Н Н Я

– виконання Закону України «Про загальну середню освіту» , Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти»;

-Національної стратегії розвитку освіти до 2021 року;

– Розробка стратегії нових підходів до роботи з обдарованими дітьми;

– Удосконалення методичної роботи та організація її з урахуванням особливостей науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»,

шкільної проблеми «Навчально-виховне середовище школи як фактор соціалізації учнів»;

– забезпечення навчально-виховного процесу, створення умов для всебічного психологічного розвитку дітей різних вікових груп;

– допомога вчителям в питаннях психолого-педагогічної корекції когнітивної сфери учнів;

– пошук ефективних шляхів впровадження здорового способу життя серед учнівської молоді, розробка конкретних програм для кожного класу щодо формування здорового способу життя засобами освіти;

– постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в школі, запровадження інтерактивних форм навчання.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

– Співпраця з вищими навчальними закладами : Херсонський дерхавний університет, Херсонський аграрний університет, ХНТУ;

– Дні науки в школі,предметні тижні та місячники;

– участь в роботі МАН;

– публічний захист науково-дослідницьких робіт;

– екологічні експедиції;

– екологічні агітбригади;

– Зразковий хореографічний колектив «Перлина Скіфії»;

– участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах;

– участь у інтелектуальних іграх;

– проведення міських семінарів-практикумів.

Рисунок3

позакласна робота в школі
позакласна робота в школі
літній відпочинок в шкільному таборі
літній відпочинок в шкільному таборі
виставка робіт учениці Ємець Олени
виставка робіт учениці Ємець Олени

Досягнення учнів

В 2013-2014 навчальному році в школі навчається 997 учнів у 35 класах.

–          43% мають високий та достатній рівні компетентності з предметів

–         Щороку учні беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник», «Патріот», «Грінвич», «Лелека», «Геліантус», пишуть роботи МАН, беруть участь в предметних олімпіадах.

–         9 учнів посіли ІІІ місця на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики (2), географії (1), англійської мови (1), української мови та літератури (2), біології (2), фізики (1). Учениця 8-Г кл. Худякова Ганна посіла ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури.

–         У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім..Т.Шевченка учні посіли 2 призових місця.

–         У конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН з історії  – ІІІ м. в місті (вч.Думік Л.О.)

Результати участі учнів у конкурсах за 2012-2013н.р.

 

з/п Назва заходу*  Кількість учасників Кількість переможців
I місце II місце III місце

Міжнародні

1 Інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (осінній) 247 44 99  
2 Інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (весняний) 231      
3 Математичний конкурс «Кенгуру»  І етап 119 4 40  
4 Математичний конкурс «Кенгуру» ІІ етап 225      
5 Учнівський фізичний конкурс «Левеня» 22      
6 Мовно-літературний конкурс ім..Шевченка 67 1 2 2
7 Конкурс ім..П.Яцика 194      
8 Конкурс знавців англійської мови «Грінвич» 103 6 2 2
9 Учнівський конкурс юних істориків «Лелека» 28      
10 Конкурс «Гренадери, вперед»   1    

Всеукраїнські

11 Гра «Соняшник» 210      
12 Гра «Патріот» 115      
13 Семінар-практикум керівників хореографічних колективів. Конкурс юних хореографів-постановників. 10 Лауреати ІІ-ІІІ ступенів

Обласні

14 Огляд-конкурс «Таврійський барво грай» 34 1    
15 Турнір «Шкіряний м´яч» 11 1
16 ІІ етап конкурсу АВП «Поетичний вернісаж» 3 1
17 ІІ етап конкурсу-огляду на кращу волонтерську групу 5
18 Місто моєї мрії 2 1

Міські

19 «Козацькими стежинами» І етап                                              ІІ етап 33 1
20 «Знавці Херсона» 3 Лауреати
21 «Космічні фантазії» 4 1 1
22 «Кришталеві нотки» 18 1
23 Конкурс-фестиваль вокально-хорового мистецтва «Пісенне розмаїття» 18 1
24 ІІІ міський конкурс дитячого мистецтва «Херсонщина пам´ятає» 12 1
25 Ігри чемпіонів 10
26 Турнір «Шкіряний м´яч» 11 1
27 «Старти надій» 12
28 «Велика читацька пригода» CD і читай (Буктрейлери) 1 1
29 Історико-географічна експедиція учнівської молоді «Історія міст і сіл України» 1 1
30 «Моя країна-батьківщина» (краєзнавство) 1
31 Конкурс-виставка «Природа рідного краю» 3 3
32 Конкурс «Козацькими стежинами» 2 2
33 Міська виставка «З любов´ю в серці» 3 2
34 Конкурс початкового технічного моделювання 5
35 Технологія конструювання і моделювання одягу 3

Районні

36 Конкурс агітбригад «Вирок шкідливим звичкам» 7 1
37 Творчий конкурс «Ні, туберкульозу» 5
38 Великоденний фестиваль 6
39 Заочний огляд-конкурс «Школа безпеки» 7
40 Творчих робіт «СНІДу ні» 5 1
41 «Читацький батл» 4 1
42 «Пожежний експрес» 6
43 «Абетка здоров´я» 5
44 Конкурс «Моє місто любов´ю зігріте» 1 1
45 Конкурс «Волонтер року» 2 1
46 Лідер року-2013 1 1
47 Фестиваль патріотичної пісні 8 1

  

Тиждень англійської мови
Тиждень англійської мови

 

українознавчий конкурс "Соняшник"
українознавчий конкурс “Соняшник”

 

учасники конкурсу "Колосок-2013"
учасники конкурсу “Колосок-2013”

 

учасники математичного конкурсу "Кенгуру"
учасники математичного конкурсу “Кенгуру”

переможці конкурсівНовый рисунок (1)

математичні конкурси
математичні конкурси

 Шкільні свята

І дзвоник 1980 року
І дзвоник 1980 року
1983 рік, Лінійка, присвячена Святу І дзвоника
1983 рік, Лінійка, присвячена Святу І дзвоника
Свято останнього дзвоника 2001 рік. на фото: вчителі Хмельницька-Соловей Л.В., Бикова Л.Н., Баліцька Г.Д., Мордашова О.М., Гаврилюк Л.В., Раєцька Р.Г., директор Яцина Б.В.
Свято останнього дзвоника 2001 рік. на фото: вчителі Хмельницька-Соловей Л.В., Бикова Л.Н., Баліцька Г.Д., Мордашова О.М., Гаврилюк Л.В., Раєцька Р.Г., директор Яцина Б.В.
40-річний ювілей школи
40-річний ювілей школи

В 2009 році школа святкувала своє 50-річчя.

У святкуванні взяли участь 1400 вчителів, учнів, батьків, гостей

 

Почесні гості ювілейного концерту
Почесні гості ювілейного концерту
на фото ведучі ювілейного концерту вчителі школи Шатілов В.В., Гаврилюк Л.В., Потапова Г.Б., Павлусь М.М.
на фото ведучі ювілейного концерту вчителі школи Шатілов В.В., Гаврилюк Л.В., Потапова Г.Б., Павлусь М.М.
на фото: начальник управління освіти Ю.М.Ніконов та голова профспілки Г.М.Гривняк нагороджують вчителів школи Грамотами з нагоди 50-річного ювілею школи
на фото: начальник управління освіти Ю.М.Ніконов та голова профспілки Г.М.Гривняк нагороджують вчителів школи Грамотами з нагоди 50-річного ювілею школи
на фото: начальник управління освіти Ю.М.Ніконов, директор школи В.В.Педченко, голова ПК школи Д.О.Кирилла та вчителі
на фото: начальник управління освіти Ю.М.Ніконов, директор школи В.В.Педченко, голова ПК школи Д.О.Кирилла та вчителі

DSC_8779

на фото директор школи В.В.Педченко, вчителі та учні
на фото директор школи В.В.Педченко, вчителі та учні

Реалізація високої гуманістичної місії середньої освіти полягає в підготовці компетентного випускника. Адже школа – це не лише місце, де здобувають знання, уміння та навики. У школі розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У школі може і має відбуватися становлення індивідуально-особистісної життєтворчості учня.

Досягнення особистістю життєвого успіху в сучасних суспільних умовах можливе лише за її соціальної активності, самореалізації, життєвої компетентності, життєтворчості. Особистість повинна створити свій життєвий успіх, знайти себе в сучасних соціально-економічних умовах.

Істотні зміни в середній освіті вимагають визначення нової моделі випускника, яка повинна найбільш адекватно відповідати як потребам сучасної особистості, так і вимогам сучасного суспільства. Розробка моделі випускника сприятиме визначенню системи стратегічних цілей та завдань навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, визначенню та обґрунтуванню змісту середньої освіти, розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання і виховання.

Отже, діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання компетентного випускника – молоду людину, яка володіє життєвими навичками та компетентностями, необхідними для успішного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься у різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний, соціально адаптований  випускник спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до нього сьогодення.

ІДЕАЛЬНА ШКОЛА, ЦЕ НЕ ТА ШКОЛА, У ЯКІЙ ВСЕ Є, ВСЕ НА СВОЄМУ МІСЦІ,

А ТА, ЯКА НЕВПИННО ПРАГНЕ ДО СВОГО ІДЕАЛУ.

Залишити відповідь